توسعه شبكه سلامت

توسعه نرم‌افزارهاي همراه سلامت

شركت مهندسي سايناانديشان سبز

  • 56277048
  • info@sase.ir
  • www.sase.ir
  • بزرگراه آزادگان جنوب، احمدآباد مستوفي، خيابان انقلاب، خيابان شهيد احساني‌راد، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ايران، مركز رشد واحدهاي فناور